Φοιτητικά χρόνια


Τον Ιούνιο του 1925 αποφοιτά αριστούχος από το Γυμνάσιο με βαθμό «πάνυ καλώς 9» και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους εγγράφεται στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εκεί ξανασυναντά τον κατά δύο χρόνια μεγαλύτερο συμμαθητή του στο Γυμνάσιο Μανώλη Κριαρά, ο οποίος τον βοηθά το 1928 με σημειώσεις στα λατινικά (λεξιλόγιο) και στην «εισαγωγήν εις την φιλοσοφίαν». Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τετράδια του συμφοιτητή του Κλ. Μπλαζουδάκη με σημειώσεις από παραδόσεις των καθηγητών Κεραμόπουλου στο μάθημα «Πολιτεία Λακεδαιμονίων» και Εμμ. Πεζόπουλου στο μάθημα του θεάτρου στο πρώτο και δεύτερο έτος 1926 και 1927. Το 1927 ιδρύεται ο «Σύλλογος Κρητών Φοιτητών και Σπουδαστών» που ξεκινά τη λειτουργία του μετά την έγκριση του καταστατικού του στις 20-11-1927. Ο Κοντουδάκης από την πρώτη στιγμή γίνεται μέλος του. Στα πρώτα πανεπιστημιακά του χρόνια ακολουθεί το κυρίαρχο ρεύμα των Κρητών φοιτητών που ήταν ο «βενιζελισμός». Όμως στα χρόνια εκείνα, τέλη της δεκαετίας του 1920 με αρχές του 1930, ειδικά στο πανεπιστήμιο Αθηνών οι φοιτητές ριζοσπαστικοποιούνται, γίνονται αλεπάλληλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις και συνεχείς ιδεολογικές ζυμώσεις και έτσι «[…] δέχεται τα πρώτα ερεθίσματα και προσχωρεί στο προοδευτικό κίνημα […]». Δεν γνωρίζουμε πότε αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο διότι τα αρχεία του Πανεπιστημίου από το 1932 έως το 1938 δεν υπάρχουν. Φαίνεται πως μετά το πτυχίο του επέστρεψε στο χωριό του και ασχολήθηκε με την περιουσία της οικογένειας.